Autori

Milica Miadoková

Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc. sa narodila v Montreale v Kanade v roku 1928. Po návrate na Slovensko bývala počas školských rokov v obci Mládzovo na Novohrade. Vyštudovala fyziku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde aj 40 rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka. Okrem...

Martin Kováč

Martin Kováč sa narodil v Bratislave 5.6.1980. Študoval históriu a archívnictvo na Filozof.fakulte UK. V rokoch 2004 - 2007 pracoval na generálnom biskupskom úrade ECAV a podieľal sa na vytvorení Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Od roku 2007 pracuje v cirkevnom zbore ECAV...

Jana Nagajová

Jana Nagajová sa narodila v roku 1949 v Bratislave. Hoci vyštudovala matematiku a fyziku, svoje poslanie našla v oblasti art-terapie. Sedemnásť rokov sa venuje mladým ľuďom s postihnutím rôzneho druhu. Žije v Bardejove a píše poéziu, rozprávky a texty piesní. Jej predchádzajúce...

Maruška Kožlejová

Maruška Kožlejová píše a publikuje, študovala na Filozofickej fakulte v Prešove estetiku a slovenský jazyk s literatúrou. Vydala dve zbierky poézie – Antikvariát duší (2001) a Ešte trochu dažďa (2006). V našom vydavateľstve Maruška vydala v roku 2009 autobiografickú knihu krátkych...

Daniel Raus

Daniel Raus je novinár, básnik, spisovateľ a pesničkár. Pôsobí v Českom rozhlase 6 (www.rozhlas.cz/cro6), ktorého je od roku 2010 riaditeľom. Predtým pôsobil niekoľko rokov v rádiu Slobodná Európa, najprv ako bratislavský dopisovateľ českej redakcie a neskôr v slovenskej redakcii v Prahe. Je...