e-Knihy

Ako milovať svoje dieťa

Druhé vydanie úspešného titulu a prvá e-kniha od vydavateľstva Porta Libri. Autor Dr. Campbell v knihe hovorí o nevyhnutnosti milovať svoje dieta bezpodmienečnou láskou, aby sa mohlo zdravo vyvíjať. Odporúča štyri spôsoby vyjadrenia lásky deťom, a to kontaktom očami, telesným kontaktom,...

AFRIKA - CHUDOBA A ROZVOJ, Nadácia Integra

Najnovšia publikácia Nadácie Integra o probléme chudoby v krajinách východnej Afriky. Knižka mapuje hlavné rozvojové problémy v Keni, Etiópii a v Južnom Sudáne a ponúka trvalo-udržateľné riešenia a projekty, ktoré realizuje Nadácia Integra a jej partneri v týchto krajinách. Viac o Nadácii Integra...

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Kniha Spoločensky zodpovedné podnikanie ponúka prehľad základných princípov a príkladov konceptov CSR (Corporate Social Responsibility). Ide o prvú pôvodnú publikáciu o téme CSR, ktorá vznikla na Slovensku vďaka spolupráci organizácií Nadácia Integra, Panet, Pontis a Nadácie otvorenej...