Milica Miadoková

Milica Miadoková

Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc. sa narodila v Montreale v Kanade v roku 1928. Po návrate na Slovensko bývala počas školských rokov v obci Mládzovo na Novohrade. Vyštudovala fyziku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde aj 40 rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka. Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti sa celý život venuje aj literárnej tvorbe. Kniha "Dedina môjho detstva" je zbierka cenných spomienok na časy mladosti strávené v Mládzove.