Martin Kováč

Martin Kováč

Martin Kováč sa narodil v Bratislave 5.6.1980. Študoval históriu a archívnictvo na Filozof.fakulte UK. V rokoch 2004 - 2007 pracoval na generálnom biskupskom úrade ECAV a podieľal sa na vytvorení Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Od roku 2007 pracuje v cirkevnom zbore ECAV Bratislava ako archivár a misijno-vzdelávací pracovník. Popri práci sa dlhodobo venuje službe medzi mládežou a dorastom. Publikoval niekoľko populárnovedných článkov a štúdií v cirkevných časopisoch a zborníkoch. V roku 2009 mu vyšla útla duchovno-filozofická knižka pre hľadajúcich - Dlhá noc. V roku 2012 vydal v spolupráci s vydavateľstvom Porta libri a portálom myScrolls.eu knihu  Štúrovci, ako ste ich nepoznali . Vo voľnom čase sa venuje spevu - účinkoval v opere V. Kubičku Martin Luther.