Daniel Raus

Daniel Raus

Daniel Raus je novinár, básnik, spisovateľ a pesničkár. Pôsobí v Českom rozhlase 6 (www.rozhlas.cz/cro6), ktorého je od roku 2010 riaditeľom. Predtým pôsobil niekoľko rokov v rádiu Slobodná Európa, najprv ako bratislavský dopisovateľ českej redakcie a neskôr v slovenskej redakcii v Prahe. Je autorom niekoľkých knižiek prózy aj poézie: 

Píseň / Song (Porta Libri, 2000)

Píseň písní (Porta Libri, 2006)
Těžký rok (Návrat Domů, 1996) 
Marián Labuda (Návrat Domů, 1995) 
Politika a ideál (Návrat Domů, 1994)

Daniel tiež vydal dva albumy svojich piesní, Útočiště a Místo pod sluncem. Viac o autorovi na www.danielraus.com