Maruška Kožlejová

Maruška Kožlejová

Maruška Kožlejová píše a publikuje, študovala na Filozofickej fakulte v Prešove estetiku a slovenský jazyk s literatúrou. Vydala dve zbierky poézie – Antikvariát duší (2001) a Ešte trochu dažďa (2006). V našom vydavateľstve Maruška vydala v roku 2009 autobiografickú knihu krátkych próz Ako chytať v žite a v roku 2011 Rozprávky. Okrem písania sa venuje práci s mladými ľuďmi v Tréningovom centre Kompas.

Viac o Maruške na www.maruskakozlejova.sk