ZÁKLADNÉ BIBLICKÉ PRAVDY, H.Rawlings

ZÁKLADNÉ BIBLICKÉ PRAVDY, H.Rawlings

Pre nadáciu The Rawlings Foundation a Kresťanské centrum BEREA sme vydali knihu "Základné biblické pravdy" od Dr.Harolda Rawlingsa. Kniha vyšla pôvodne v USA pod názvom "Basic Baptist Beliefs" (Florida, 2005). Kniha obsahuje 48 lekcií o základných doktrínach baptistickej teológie. Knihu distribuuje Kresťanské centrum BEREA,  www.berea.sk