SONG - Prayers from Prague and other places, Daniel Raus

SONG - Prayers from Prague and other places, Daniel Raus

Anglická verzia knihy Daniela Rausa, Píseň. Je to zbierka 144 krátkych básní - meditácií o živote, Bohu a svete okolo nás. Ďalšie Danielove knihy: Píseň písní, Politika a Ideál, Marián Labuda, Těžký rok

Viac o autorovi tu...

Cena: 5,70€

Kúpiť cez www.porta.sk