MOJE SPOMIENKY, Ján Krúpa

V úvode tejto knihy sa píše, že "Moje spomienky" Jána Krúpu sú nenápadnou publikáciou nenápadného človeka. Táto kniha však až taká nenápadná nie je. Je to krásna kniha, ktorú vydali svojpomocne potomkovia rodiny Michala Krúpu, prvého predsedu misijného spolku Modrý kríž na Starej Turej. Ján bol jedných z jedenástich detí Michala Krúpu a keď sa začítate do jeho spomienok, objavíte farbistý svet neľahkej doby, v ktorej ľudia ako on museli robiť ťažké, neraz riskantné rozhodnutia. Jeho príbeh je hlboko spätý s rozvetvenou rodinou a s malým, zdanlivo bezvýznamným mestečkom na západnom Slovensku. 

Hanka Rausová, autorova vnučka, o knihe povedala: "V Spomienkach nájdete jeho vlastné skúsenosti z prvej i druhej svetovej vojny. Počas Slovenského štátu pomáhal aj so svojim bratom Samuelom nielen partizánom v boji proti nemeckým nacistom, ale aj Židom, ktorí sa skrývali pred transportami do koncentračných táborov. Spomienky napokon končia februárom 1948, ktorý sa obom bratom Krúpovcom, podobne ako miliónom ďalších živnostníkov stal osudným. Po komunistickom prevrate prišli o obchod a začínali znovu od nuly, ako kedysi ich otec Michal Krúpa."

 

Cena: 10 €

Všetky výnosy z predaja tejto knihy budú použité na podporu 

prevádzky Múzea Márie a Kristíny Royových na Starej Turej.

 
Knihu si môžete objednať vyplnením nižšieuvedenej objednávky.   

Objednávka knihy "Moje spomienky" od Jána Krúpu