KEĎ POMOC ŠKODÍ, Steve Corbet & Brian Fikkert

KEĎ POMOC ŠKODÍ, Steve Corbet & Brian Fikkert

Steve Corbet a Brian Fikkert odhaľujú v knihe KEĎ POMOC ŠKODÍ bolestivú pravdu o chudobe. Už podnadpis knihy naznačuje, prečo je kniha dôležitá: Ako zmierniť chudobu bez ublíženia chudobným a vám samotným… Autori však nehovoria len o tom, čo by sme ako kresťania z bohatej časti sveta mali a nemali robiť v snahe pomôcť tým chudobnejším. Kniha vysvetľuje základné koncepty o chudobe a stratégie pomoci - kedy je správne sa angažovať v projektoch humanitárnej intervencie a kedy v rozvojových projektoch. Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity o knihe povedal: "Táto kniha môže priniesť zásadný paradigmatický posun od projektového prístupu (zameraného na produkt) k procesnému prístupu, zameraného na spoluúčasť dotknutých ľudí." 

CENA: 9,50 €

Kúpiť cez www.porta.sk

 

 

Ďalšie informácie o knihe:

Predslov k slovenskému vydaniu pripravujú Juraj Barát a Milan Číčel - ľudia, ktorí sa posledných 20 rokov aktívne venovali rozvoju kresťanských projektov v oblasti rozvoja a pomoci znevýhodneným skupinám. Juraj Barát, riaditeľ poprednej organizácie v oblasti pomoci bezdomovcom, Depaul Slovensko n.o., o knihe povedal: “…je autentická, pragmatická a duchovná zároveň. Dopĺňa to, čo v tejto oblasti chýba a vedie k chápaniu problémov chudoby a k odstraňovaniu neefektívnej pomoci.”

Viac o anglickom vydaní knihy je na stránke www.whenhelpinghurts.org 
Krátky rozhovor s autormi o knihe: https://www.youtube.com/watch?v=jzUKZajloJY 

Knihu KEĎ POMOC ŠKODÍ vydala medzinárodná misijná agentúra Mission to the World v spolupráci s vydavateľstvom Porta Libri a portálom MyScrolls.eu