DEDINA MÔJHO DETSTVA, Milica Miadoková

DEDINA MÔJHO DETSTVA, Milica Miadoková

Milá kniha spomienok Milici Miadokovej na jej mladosť v dedinke Mládzovo. Autorka o knihe povedala:

"Pri písaní spomienok som vlastne prežívala znovu svoje obdobie detstva. Opäť som cítila všetky tie vône, vnímala farby a zvuky dediny, v ktorej som rástla. Odvtedy sa veľa, ba takmer všetko zmenilo. V hmotnej, ako aj v duchovnej oblasti. Zmenu neviem lepšie vyjadriť, ako som to urobila kedysi v básni: 

"Aj sťastie je dnes iné, nie ako bývalo, 
keď okrem lásky, citu bolo treba málo." 

Do akej miery doba zmenila nás a akou mierou sme prispievali my k urýchľovaniu zmien, nie je celkom jednoduché posúdiť a je špecifické pre jednotlivcov, s účinkom spätnej väzby. Myslím si však, že každá doba niečo dáva a niečo berie. A je aj na nás, čo si necháme vziať a čo dokážeme prijať." 

Viac o autorke, Milici Miadokovej sa dozviete tu...

Cena: 5,50 € 

Kúpiť cez www.porta.sk