Tlačová správa: Spustenie portálu myScrolls.eu pre selfpublishing a print-on-demand

09.01.2012 15:16

Vydavateľstvo Porta Libri spustilo ako prvé na Slovensku komplexnú ponuku služieb v oblasti tzv. self-publishingu (t.j. vydávania kníh vo vlastnom náklade) a print-on-demand (t.j. nízkonákladová tlač kníh), pre autorov a organizácie. Služby ponúka Porta Libri cez nový internetový portál myScrolls.eu, čo je zároveň nový imprint vydavateľstva Porta Libri pre tento segment. Služby myScrolls.eu zahŕňajú:

Self-Publishing – služby pre publikovanie kníh vo vlastnom náklade

  • Edičná a jazyková úprava rukopisov
  • Návrh obálky a grafické spracovanie obsahu, príprava pre tlač
  • Manažment ISBN procesu 
  • Konverzia publikácií do e-book formátu

Print-on-Demand – služby nízkonákladovej tlače kníh

  • Nízkonákladová tlač kníh a publikácií
  • Dotlač starších titulov z archívu malých vydavateľstiev

Market Access – marketing, predaj a distribúcia kníh

  • Vytvorenie vlastných web stránok pre autorov
  • Predaj diel cez portál www.porta.sk a ďalšie internetové kanály
  • Sprostredkovanie distribúcie a predaja diel v kamenných kníhkupectvách
  • Sprostredkovanie predaja e-kníh v internetových kníhkupectvách  

Marek Markuš, manažér projektu myScrolls.eu o spustení služieb povedal: "Vydávanie a distribúcia kníh prechádza dramatickými zmenami - v čase priameho predaja papierových kníh cez internet a sociálne siete a s nástupom elektronických kníh, autori zaujímavého obsahu prestávajú byť závislí na veľkých vydavateľstvách a tradičných distribučných kanáloch. Portál myScrolls.eu je tu pre všetkých, ktorí majú zaujímavý obsah a chcú tento obsah dostať k svojim čitateľom. Tým obsahom môže byť učebnica, román, zbierka básní, firemná publikácia, zborník prednášok z vedeckej konferencie, informačný materiál neziskovej organizácie, atď. Portál myScrolls.eu ponúka end-to-end riešenie pre autorov, firmy, školy, či neziskové organizácie, na ceste od rukopisu k hotovej publikácií v rukách zákazníka." 

Bratislava, 9.januára 2012